15.12.2016

İDRİS KALAY

-1980 yılında Mardin’de dünyaya geldi. 1996 yılında Mardin İmam Hatip Lisesinden, 2002 yılında da Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

-1997 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2002 yılında İlahiyattan mezun olduktan sonra aynı sene Kayseri Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezine başladı ve 2005 yılında buradan da mezun oldu.

-2003 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Dalı’nda başladığı yüksek lisans çalışmasını 2006 yılında “İlahi Hitabın Şekilleniş Süreci (Müzzemmil-Hacc ve Tevbe Sureleri Örnekleri)” adlı tez konusu ile tamamladı.

-2005 yılında Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde vaizlik görevine başlamış ardından 2008 yılında Mardin İl vaizi olarak 2010 yılına kadar buradaki görevine devam etti.

-2010 Yılında Diyanet Bursa Nilüfer Eğitim Merkezinde dört ay süre ile Hollandaca eğitimini aldıktan sonra 24.08.2010-24.08.2015 yılları arasında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Zoetermeer Oranje Camiinde Din görevlisi olarak uzun süreli görev yaptı.

-2015 ve 2016 yılları arasında yurt dışı görevinden sonra Mardin’de il vaizi olarak görevine devam ettiği süre içerisinde Mardin ve İlçelerinde “Yüz yüze vaaz seminerleri” adı altında Hizmet İçi Eğitim programlarında öğretici olarak görev aldı.

-Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Anabilim Dalı’nda “Eş’arilerin Hadis ve Sünnet Anlayışı (İbn Fûrek Örneği)” adlı tezi ile doktora çalışması devam etmektedir.

-Hollanda’da görev yaptığı süre içerisinde hazırlayıp Hollandaca’ya tercüme ettirdiği hutbeler Hollanda Diyanet Vakfı tarafından 2015 yılında “Cuma Hutbeleri/Vrijdagspreeken” adı ile kitap olarak basıldı.

-2017 yılının şubat ayından itibaren Şanlıurfa Diyanet İbrahim Halilullah Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak görevine başlamıştır.

-Eğitim Merkezi Müdürlüğüne  04/12/2019 tarihinde vekâleten , 18/02/2020 tarihinde de asaleten atanmıştır.

-İleri derecede Arapça ve Hollandaca bilmektedir.

-Evli ve 2 Çocuk babasıdır.